صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۷۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۷۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۸,۲۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۹۶۰,۹۳۰,۵۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۲۸,۹۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۲۷,۶۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۲۷,۶۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۹۲۸,۹۵۸ ۹۲۷,۶۶۰ ۹۲۷,۶۶۰ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۷,۹۶۰,۹۳۰,۵۹۶
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۹۳۳,۶۲۹ ۹۳۲,۳۲۹ ۹۳۲,۳۲۹ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۸,۲۰۲,۳۳۲,۹۲۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۹۴۷,۱۵۳ ۹۴۵,۸۳۱ ۹۴۵,۸۳۱ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۸,۹۰۰,۴۰۶,۰۷۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۹۴۷,۴۵۲ ۹۴۶,۱۳۱ ۹۴۶,۱۳۱ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۸,۹۱۵,۸۹۳,۶۹۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۹۴۷,۷۵۲ ۹۴۶,۴۳۰ ۹۴۶,۴۳۰ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۸,۹۳۱,۳۸۱,۳۳۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۹۴۸,۰۵۱ ۹۴۶,۷۳۰ ۹۴۶,۷۳۰ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۸,۹۴۶,۸۶۸,۹۸۵
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۹۲۴,۶۹۱ ۹۲۳,۳۵۹ ۹۲۳,۳۵۹ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۷,۷۳۸,۵۸۵,۶۹۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۹۲۴,۹۹۱ ۹۲۳,۶۵۹ ۹۲۳,۶۵۹ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۷,۷۵۴,۰۸۳,۱۱۰
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۹۴۷,۴۲۱ ۹۴۶,۰۴۹ ۹۴۶,۰۴۹ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۸,۹۱۱,۶۹۸,۲۷۱
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۹۴۹,۱۹۱ ۹۴۷,۸۱۵ ۹۴۷,۸۱۵ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۹,۰۰۳,۰۰۳,۱۳۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۹۴۸,۴۶۶ ۹۴۷,۰۹۱ ۹۴۷,۰۹۱ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۸,۹۶۵,۵۴۱,۳۷۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۹۴۸,۷۶۷ ۹۴۷,۳۹۱ ۹۴۷,۳۹۱ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۸,۹۸۱,۰۷۸,۶۴۸
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۹۵۲,۷۱۸ ۹۵۱,۳۳۳ ۹۵۱,۳۳۳ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۹,۱۸۴,۸۹۱,۹۵۶
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۹۴۱,۵۴۴ ۹۴۰,۲۳۵ ۹۴۰,۲۳۵ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۸,۶۱۱,۰۹۲,۸۱۳
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۹۵۹,۷۱۸ ۹۵۸,۰۷۰ ۹۵۸,۰۷۰ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۹,۵۳۳,۱۹۷,۰۳۳
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۹۶۷,۹۵۱ ۹۶۵,۹۱۷ ۹۶۵,۹۱۷ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۴۹,۹۳۸,۸۹۵,۷۰۹
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۹۷۱,۴۲۵ ۹۶۹,۳۶۵ ۹۶۹,۳۶۵ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۵۰,۱۱۷,۱۱۶,۰۷۸
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۹۷۱,۶۵۰ ۹۶۹,۵۹۰ ۹۶۹,۵۹۰ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۵۰,۱۲۸,۷۵۱,۹۳۶
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۹۷۱,۸۷۵ ۹۶۹,۸۱۵ ۹۶۹,۸۱۵ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۵۰,۱۴۰,۳۸۷,۸۰۵
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۹۸۱,۲۶۸ ۹۷۹,۶۰۳ ۹۷۹,۶۰۳ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۱ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۱,۷۰۱ ۵۰,۶۴۶,۴۳۴,۱۳۶
  مشاهده همه